เนื้อไม้ยมหอม ใช้สร้างบ้าน ดอกให้สีเหลืองหรือแดงใช้ย้อมผ้าฝ้ายหรือผ้าไหม

ไม้ยมหอมชนิดโตเร็วเป็นไม้เศรษฐกิจชนิดใหม่ที่คนไทยหลายท่านยังไม่
มีโอกาสได้รู้จักคุ้นเคยกับพืชชนิดนี้แต่ในขณะที่ชาวต่างประเทศหลายๆประ
เทศมีความกระตือรือร้นที่จะสั่งซื้อพันธุ์ไม้ชนิดนี้เข้าไปปลูกในประเทศของเขา
สร้างความร่ำรวยให้แก่ผู้ปลูกจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวผิดกับบ้านเราน้อยคน
นักที่จะรู้จักกับไม้ชนิดนี้ "
ไม้ยมหอม"เป็นไม้ไทยที่นักวิชาการนำมาศึกษา
ทดลองปลูกพร้อมคัดพันธุ์โดยได้ทดลองปลูกควบคู่ไปกับไม้พันธุ์อื่นๆเกือบ
50ชนิดหวังเพียงเพื่อเสาะหาพันธุ์ไม้ที่ดีโตเร็วให้ผลตอบแทนสูงเหมาะ
ที่จะนำมาปลูกเป็นไม้เศรษฐกิจในอนาคตจากผลการศึกษาทดลองในรูปแบบ
ต่าง ๆ นานนับ 10 ปี ทำให้รู้และเข้าใจดีว่า "
ไม้ยมหอมชนิดดี"นั้นโตเร็ว
ที่สุดพร้อมมีลักษณะเด่นคือมีลำต้นตรงลำต้นไม่กลวงหรือโพรงในเหมือนไม้
อื่นบางชนิดแถมยังมีกิ่งก้านของใบน้อยไม่เป็นที่เกะกะพื้นที่มากนักแต่
ไม้ยมหอมนั้นคุณรู้ไหมว่ามีหลายสายพันธุ์นักต้องศึกษาหาสายพันธุ์ที่ดีจริงฯ

Back
Next